Prynu amrywiaeth o ddol rhyw silicon moethus yn HYDOLL.DE.

O'i gymharu â doliau wedi'u gwneud o ddeunyddiau eraill silicôn doliau rhyw mwy realistig a mireinio i ddarparu profiad gwell. HYDOLL.DE yn rhestru silicon moethus adnabyddus doliau rhyw wedi'i wneud o silicon drud, dim ond i chi sydd wedi cael blas. Porwch y doliau cariad silicon mwyaf realistig nawr.

Arddangosir canlyniadau 1 - 60 o 173

 • doliau rhyw rhad
  doliau rhyw rhad
 • dol rhyw
  dol rhyw
 • doliau silicon
  doliau silicon
 • Doliau cariad
  130CM A-cwpan rhyw silicon doli o ansawdd da | PoppyD42003 13 ar raddfa
 • Bronnau mawr mini anime rhyw 60CM-cwpan | ZellaD43028 02
  Bronnau mawr mini anime rhyw 60CM-cwpan | ZellaD43028 01
 • doli rhyw yn rhad
  doli rhyw yn rhad
 • doliau rhyw
  doliau rhyw
 • doliau silicon
  doliau silicon
 • dol rhyw mini
  dol rhyw mini
 • dol rhyw anime
  dol rhyw anime
 • Doll Rhyw
  Doll Rhyw
 • dol rhyw fach
  dol rhyw fach
 • dol rhyw anime
  dol rhyw anime
 • doliau silicon
  doliau silicon
 • dol rhyw anime
  dol rhyw anime
 • dol rhyw lifelike
  dol rhyw lifelike
 • anime noeth
  anime noeth
 • dol rhyw mini
  dol rhyw mini
 • doliau rhyw silicon
  doliau rhyw silicon
 • Dol rhyw anime
  Dol rhyw anime
 • dol rhyw lifelike
  dol rhyw lifelike
 • dol rhyw anime
  dol rhyw anime
 • Dol rhyw anime
  Dol rhyw anime
 • dol rhyw lifelike

Beth yw dol silicon?

Doliau rhyw silicon yn ddoliau rhyw moethus wedi'u gwneud o ddeunyddiau silicon organig. Mae doliau cariad silicon yn naturiol yn galetach na TPE ac felly gellir eu paentio â gweadau croen a phibellau gwaed fel bod wyneb cyfan y ddol yn edrych yn realistig iawn. Silicôn oedd y deunydd gwreiddiol ar gyfer gwneud moethusrwydd doliau silicon.Y deunydd gwreiddiol y mae'rsilicon dol rhyw eu gwneud o silicon. Fodd bynnag, darganfuwyd yn ddiweddarach bod y deunydd TPE yn feddalach na silicon.

Mae silicon yn ddeunydd meddal, hyblyg a gwydn. Fe'i defnyddir mewn amrywiaeth o gymwysiadau gan gynnwys dyfeisiau meddygol, cynwysyddion bwyd a theganau. Mae hefyd yn ddiogel i bobl - nid yw'n wenwynig, nid yw'n sensitif ac anadweithiol.

Mae doliau silicon wedi'u gwneud o silicon o ansawdd uchel a gellir eu mowldio'n hawdd (wrth eu gwresogi) i unrhyw siâp a ddymunir gan y defnyddiwr. Mae gan ddoliau silicon lawer o wahanol siapiau: mae gan rai fronnau ac nid oes gan eraill, mae gan rai wallt cyhoeddus ac nid oes gan eraill, ac mae gan rai hyd yn oed bennau symudadwy!
Mae silicon yn ddeunydd naturiol sy'n gwrthsefyll rhwygiadau, sy'n golygu y gellir gosod y mathau hyn o ddoliau mewn llawer o wahanol safleoedd heb risg o ddifrod. Yn benodol, gellir eu gosod mewn mannau lle byddai doliau plastig traddodiadol yn torri neu'n rhwygo yn y cymalau. Bonws arall yw bod gan silicon bwynt toddi uwch na phlastig (tua 600 gradd Fahrenheit), felly ni fydd yn toddi o dan amodau arferol fel twb poeth neu sawna (er nad ydym yn argymell boddi'r ddol mewn dŵr).

Efallai eich bod wedi clywed pobl yn canmol “realaeth” doliau silicon. Mae'r croen ar y doliau hyn yn feddal ond nid yn rhy feddal ac yn ddigon hyblyg i symud mewn llawer o wahanol ffyrdd. Er bod silicon yn ddeunydd gwydn a all wrthsefyll rhywfaint o gam-drin dros amser, nid yw'n gam-drin i gyd. Os ydych chi'n ymestyn neu'n tynnu croen y ddol yn ormodol, bydd yn rhwygo o'i chorff!

Mae'r hyblygrwydd hwn yn golygu y bydd doliau rhyw silicon yn fwy na deunyddiau eraill, gan eu gwneud yn fuddsoddiad rhagorol i'r rhai sy'n bwriadu defnyddio eu teganau am flynyddoedd i ddod!

Pam mae'r ddol cariad silicon yn cael ei gydnabod fel dol rhyw moethus?

Yn gyntaf oll yw Doliau silicon Wedi'i wneud o ddeunydd silicon drud, y gwyddys ei fod yn ddiwenwyn, yn ddiniwed, yn ddiarogl ac yn feddal. Gallwch gael rhyw agos atoch gyda dol silicon heb unrhyw bryderon. Mae'n gwneud i'r ddol gariad edrych yn realistig iawn. Mae pobl yn cael eu denu'n raddol i'r ddol gariad silicon hon.

Yn ail, mae pawb Doliau rhyw silicon Wedi'i wneud â llaw gan y gwneuthurwr fel ei fod wedi'i siapio fel person go iawn ac yn realistig iawn. Mae'r mandyllau a gwead y croen i'w gweld yn glir, a gallwch hyd yn oed weld y pibellau gwaed bach sydd i'w cael ar y corff dynol yn unig. Nid yw'r ddol silicon hwn yn hawdd i'w niweidio, ni fydd storio gwydn, hirdymor yn dadffurfio, yn ddeunydd cadarn, ddim yn hawdd i'w ocsideiddio, ymwrthedd tymheredd uchel, ffyddlondeb uwch.

Yn ogystal, oherwydd cymhlethdod cynhyrchu a deunyddiau drud, mae doliau rhyw yn llawer drutach na doliau o ddeunyddiau eraill, ac felly maent hefyd yn cael eu hystyried. Doliau rhyw moethus hysbys.

Fodd bynnag, y pleser o Doliau rhyw silicon lifelike rhywbeth na allwch ei brofi gyda doliau rhyw eraill. Os oes gennych chi'r gyllideb, gallwch chi brofi'r hwyl gyda doliau rhyw silicon.

Sut i brynu dol silicon go iawn.

1. Dol silicôn Siapio wyneb i fod yn fwy cywir, gwerth wyneb uwch, yn debycach i berson byw.

2. Mae doliau silicon yn debycach i bobl go iawn o ran lliw croen a gall manylion, gan gynnwys gwahanol weadau, llinellau llaw, llinellau troed, pores croen, ac ati fod yn realistig iawn.

3. Nid oes gan ddoliau silicon unrhyw arogl rhyfedd.

4. Edrychwch ar gryfder cais colur y ddol i benderfynu a yw'r ddol yn ddeunydd silicon.

5. Silicôn dol bron dim olew.

6. Yn aml, gall doliau silicon fod yn fwy hyblyg ac amlbwrpas.

7. Mae gan ddoliau silicon broses lleihau pwysau, felly o'i gymharu â doliau rhyw TPE Doliau cariad silicon yn ysgafnach.

8. Mae'r doliau silicon wedi'u gwneud o silicon gradd bwyd, yr un deunydd â'r silicon a ddefnyddir mewn pacifiers babanod, felly maent yn ddiogel ac nad ydynt yn wenwynig.

Mae gan ddoliau silicon 9.Real fywyd gwasanaeth hir, hyd yn oed os ydych chi'n rhoi pum mlynedd heb gracio.

Profiad rhywiol ar ôl defnyddio dol rhyw silicon.

Nid dim ond i lenwi'r gwagle y tu mewn i chi y mae doliau rhyw silicon. Os ydych chi'n rhwystredig ac wedi diflasu ar fywyd, gadewch i'r ddol go iawn silicon gadw cwmni i chi o bryd i'w gilydd, bwyta, hongian allan, chwarae gyda hi ac yn y nos, fuck dol siliconsy'n profi pleser rhyw. Diolch i realaeth swreal ein doliau silicon, gallwch chi brofi orgasms anhygoel. Mae corff cyfan dol rhyw silicon wedi'i wneud o silicon, nad yw'n wenwynig, yn ddiniwed ac yn ddiogel iawn.

Gan fod prisiau doliau rhyw yn ddrud iawn, maen nhw hefyd yn ddoliau rhyw moethus sy'n fwy realistig na doliau rhyw arferol.

Mae'r doliau silicon lifelike bod â manylion croen mwy realistig sy'n wead iawn ac yn cynrychioli gwir replica o grychau dynol a brychni haul. Llinellau corff a gwallt unigryw.